Martin Švec Blog

3 | Pro dobro celé společnosti

Architekt nejlépe zajistí soulad vašeho soukromého zájmu a toho, čemu se říká celospolečenský zájem

Asi chápete, že váš dům není jen a jen vaše věc. Na jedné straně jste vy a váš zájem postavit si krásný dům, ve kterém se vám bude dobře žít. A na druhé straně je zájem okolních lidí, potažmo celé společnosti, aby váš dům dobře působil ve svém okolí, nijak nevadil okolním lidem, byl šetrný k životnímu prostředí atd. Není dobré, pokud zájem vás a zájem společnosti proti sobě bojují a výsledkem je kompromis typu: abych se já nažral a úřady zůstaly celé. Architekt zajistí, aby veřejný zájem a soukromý byli nejlepší kamarádi. Architekt v zásadě navrhuje to, co je dobré pro obě strany – tedy dům, ve kterém se budete cítit nejlépe a bude fungovat tak jak má, a zároveň dům, který bude potěšením i pro celou okolní společnost.

Víla, která si říká Genius loci, chtěla dům, který je ohleduplný k přírodě, k rostlinám, zvířatům a vodám, nijak nevadí ostatním lidem, ba co více, pro ostatní lidi je potěšení se na něj dívat. Chtěla také, aby nový dům splňoval trochu té úředničiny. Chtěla, aby si nový dům rozuměl s místní architektonickou tradicí a zkrátka, aby všem okolo přinášel jen dobrou náladu. A ne starosti.
A pan stavebník chtěl dům, který bude pro něj potěšením, kde vždy najde pohodu duše, který jej nebude stát zbytečně moc peněz a kde bude sálat teplo domácího krbu. Bude to dům i pro jeho plechového miláčka.
Obojí se podařilo. Všichni jsou spokojeni. Naše víla nemá důvod tiše plakat u studánky.

 ©2006-2022 Martin Švec | Napište mi | Tento web nepoužívá cookies.