Martin Švec Blog

8 | Cit pro nevýhody

Tak jako neexistuje úplně špatný pozemek, neexistuje ani zcela optimální pozemek. Architekt je tu od toho, aby nevýhody činil neznatelnými, a nebo, což je mnohokrát lepší, obracel nevýhody ve výhody.

Nic na světě není dokonalé. S velkou pravděpodobností ani váš pozemek ne. Co když jeho půdorys nemá ideální proporce? Je snad protáhlý jako nudle, nebo naopak moc rozlezlý do stran a mělký jako předvolební hesla? Možná tu neexistuje nic takového jako pravý úhel. Najde se docela dost pozemků tvaru trojúhelníka nebo dokonce připomínající trychtýř. Může se vyskytnout také spousta dalších věcí, které budou vadit – například stín od protějšího hodně velkého domu, hluk od nedaleké frekventované silnice, zápach od nedaleké továrny anebo třeba krásný výhled na překrásná rezavá vrata boudy s kdoví čím.

Může se také stát, že váš pozemek nebude dokonalý ani po právní stránce – budou na něm nějaká věcná břemena nebo ochranná pásma – zkrátka plochy, na kterých si smíte postavit akorát tak hlavu, protože tato místa jsou třeba jediná přístupová cesta pana Skočdopole na jeho pole (jakoby nemohl do pole skočit) anebo místo příliš blízko lesa, kam by čistě teoreticky mohl vběhnout divočák. Toto vše jsou omezující podmínky, které většinou vylučují typová řešení. A pro to jsou tu architekti, aby tato hrozná omezení měnili v přednosti. Dobrý architekt si totiž přímo libuje v tom, co by jiný označil za úplnou smůlu, blbost nebo dokonce šikanu. Podněcuje ho to totiž k neotřelým a progresivním tvůrčím řešením.

Zdánlivě nezáviděníhodná situace, nikterak netypická v našich satelitních městečcích. Dům stojí pokud možno rovnou na třech ulicích naráz. Je malý jako dlaň a má čtvercový tvar, což není úplně ideální tvar pozemku. Jeho zastavitelnost navíc limituje ochranné pásmo elektrického vedení. A aby toho nebylo málo, hned naproti stojí bytovka, z jejíž oken je krásně vidět přímo na vaši zahradu. Co takhle postavit něco úplně jiného, než stojí všude v okolí? Zahrada je ze tří exponovaných stran krytá samotným domem a zídkami, které doplňují architekturu domu a spolu s terasou, pergolou a zvýšeným záhonem vytváří intimní poloatrium. Mizí zde hranice mezi architekturou domu a architekturou zahrady. Nežádoucí pohledy z oken bytovky jsou odchyceny vyšší hmotou domu. Pozemek je využitý do posledního centimetru. Dokonce tak, že stěna obýváku svým sešikmením kopíruje limitující ochranné pásmo.


 ©2006-2022 Martin Švec | Napište mi | Tento web nepoužívá cookies.