Ing. arch. MARTIN ŠVEC

Materiály pro modely

Rád pro Vás vyrobím architektonický model. Fyzický model nejúčinněji a nejsrozumitelněji prezentuje architektonický projekt, případně i hotovou stavbu. Ukáže architekturu v celé její kráse, zjeví všechny souvislosti. Umožní zájemcům si prohlédnout stavbu ze všech možných úhlů nebo ji vidět jako celek. Žádná Vaše architektonická myšlenka se neztratí v prezentaci.

Kartonové modely

Výhodou kartonových modelů je rychlé zhotovení. Během krátké doby získáte velmi detailní pohled na Váš projekt. Široká škála materiálů v různých tloušťkách, barevnosti a s možností průsvitnosti umožňuje dosáhnout vysoké detailnosti. Použité materiály se svojí strukturou velmi přibližují reálné textuře stavebních povrchů. Kartonové modely jsou zvláště vhodné pro historické stavby, moderní architekturu s prvky high-tech a vždy, když požadujete reálný vzhled "jako na fotografii". Určitou nevýhodou je poněkud menší mechanická odolnost, což se řeší montáží ochranného krytu. V tom případě je životnost kartonového modelu zcela srovnatelná se životností plastových či dřevěných modelů. Z důvodů tepelné dilatace také není vhodné umisťovat modely blízko zdrojů tepla. Karton také klade určitá omezení detailnosti. U modelů v malých měřítcích nelze namodelovat velmi subtilní prvky

Plastové modely

Pevný, trvanlivý materiál zaručuje mechanickou odolnost a vysokou životnost modelu i při použití velkého množství subtilních prvků. Vzhledem k určitému rozdílu ve vzhledu reálných stavebních materiálů a povrchů modelu se zde předpokládá určitá stylizace. Obvykle se jde cestou zjednodušení barevnosti, která nemusí odpovídat reálu. Výsledkem je vyzdvižení tvarové a konstrukční podstaty stavby. Dílo je pak mnohem působivější a nadčasovější než při uplatnění plné reálnosti. Zhmotnělá myšlenka zaujme více než holá realita - ať už postavená nebo nepostavená.

Dřevo

Určité viditelné části modelů mohou být dřevěné, např. z balzy, letecké překližky, dýhy, MDF desek apod. Model tak bude obohacen o působivou strukturu přírodního materiálu. Dřevo je ze všech představovaných materiálů nejodolnější, nejtrvanlivější. Po nabarvení věrně imituje strukturu stavebních povrchů. Pokud se na zpracovávané stavbě nachází dřevěné prvky, anebo se jedná přímo o dřevostavbu, použití dřeva se samo nabízí.

Velice dobře vypadá kombinace dřeva a plastu. Kombinace výhod obou materiálů také vede k dobré mechanické odolnosti a trvanlivosti modelu.

Terénní úpravy

Jako základ se nejčastěji používá dřevotřísková deska. Terén je vymodelován z extrudovaného (hutného) polystyrenu, podle požadavků zákazníka je terén buď vyskládán z vrstevnic, anebo vybroušen do hladka tak, aby vyvolával dojem reálného terénu. Finální povrch terénu je opatřen krycí vrstvou z disperze. Na ni je aplikován buď posyp napodobující např. strukturu trávy, písku, apod. Anebo je terén kryt dřevěnými, kartonovými, příp. potištěnými plastovými deskami pro napodobení zpevněných povrchů (materiál závisí na materiálové variantě modelu).

Barevné úpravy

Dřevo a karton lze velice dobře barvit vodou ředitelnými barvami, a to v jakémkoliv odstínu.

Potisk je velice vhodným a trvanlivým povrchem pro plast a nebo i karton. Je obzvláště vhodný pro imitaci velmi členitých a tvarově složitých povrchů (různé typy dlažeb, obkladů, historické fasády). Potiskem lze vymodelovat také velice složité konstrukce z tenkých prvků (např. zábradlí, PORO rošty, historické kovářské prvky), pokud měřítko modelu neumožňuje jejich vymodelování s dostatečnou přesností. Potisk lze kombinovat se strojním řezáním otvorů.

U plastového modelu lze použít také nástřik. Je vhodný pouze, pokud je barvený povrch co nejvíce jednolitý. Stříkaný povrch je také lesklý a barevná škála je poněkud omezena. ©2006-2022 Martin Švec | Napište mi | Tento web nepoužívá cookies